Mediation auf Bulgarisch

1637
0
Teilen:

Mедиация на български език

В Австрия предлагаме всички наши услуги (медиация, помиряване, решаване на спорове и конфликти, арбитраж) и на български език.

Всички наши приоритетни области – в частния сектор, в бизнеса, за сдружения, политически партии и други обединения се предлагат и на български език.

Освен на български език, предлагаме горните услуги и на немски, френски, италиански, полски и руски езици. Продължаваме да разширяваме езиковото си предлагане, затова не се колебайте да се свържете с нас дори в случай, че не намирате предпочитания от вас език за вашия медиационен случай!

На български предлагаме медиация в следните области:

Семейни конфликти, развод и семейство

Наследство и дарение

Cъседи и приятели

Mежду- и вътрешнокорпоративни конфликти, търговски,  потребителски спорове

Услуги:

медиация

Redaktion
Follow me

Redaktion

geschlichtet! Redaktion bei geschlichtet!
Redaktion
Follow me

Letzte Artikel von Redaktion (Alle anzeigen)

Teilen: